asd asdsa f
Inne

Co zawiera się w projektowaniu stron?

69

Każda strona internetowa jest nieco inna, ale posiadają one cechy wspólne. Niezależnie od branży, każdy użytkownik szuka w obrębie strony poszczególnych kategorii informacji. Projektowanie stron musi je więc uwzględnić, aby strona spełniała podstawowe funkcjonalności. Oprócz nich, w kolejnym kroku, uwzględnia się także głębsze, indywidualne potrzeby danej firmy. Strona musi być przecież dopasowana do konkretnej firmy, i właśnie o jej istnieniu i działaniach komunikować.

Wstęp do późniejszych działań

Takie rozplanowanie już na etapie projektu, przed przystąpieniem do realizacji, jest bardzo ważne. Pozwala bowiem stwierdzić czy elementów nie jest zbyt dużo lub wręcz przeciwnie, czy nie pojawiają się puste przestrzenie, tworzące wrażenie dziur. Konieczne jest więc znalezienie optymalnego rozwiązania, a poszukiwania te znacznie lepiej prowadzić na etapie projektowania niż już w trakcie realizacji i wdrożenia, wtedy bowiem traciłoby się czas i energię na niepotrzebne działania. Można więc powiedzieć, że projektowanie stron jest bardzo dobrym etapem planistycznym, który warto dobrze wykorzystać. Im lepiej się wszystko zaplanuje, tym sprawniej pójdzie wdrożenie.

Planowanie wizualne i techniczne

Etap projektowania to skupienie się w głównej mierze na wizualnej sferze strony, aby jednocześnie podała się ona osobie zlecającej, ale i użytkownikom. Planowane także są już rozwiązania techniczne, by były one ze sobą spójne i wprowadzono je tak, by nie kolidowały ze sobą wzajemnie. Dzięki temu w późniejszych etapach można uniknąć niepotrzebnych komplikacji, a zamiast tego stworzyć spójnie działający system.

About the author / 

Aleks